آدمی از قعر دوران...

وب نوشته های علیرضا ملوندی

آدمی از قعر دوران...

وب نوشته های علیرضا ملوندی

آدمی از قعر دوران...
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است


اوایل قرن حاضر شمسی بود که جریانی از تحصیل کردگان فرنگ رفته که عنوان منورالفکر بر خود نهاده بودند رسانه های تاثیرگذار آن دوران را در دست گرفتند مطبوعات مشهور و ذی نفوذ مانند "کاوه"، "نامه فرنگستان"، "ایرانشهر"، "علم و هنر" و " پیکار" که اسلاف و مفاخر روشنفکری امروز گردانندگان آنها بودند. چهره های شاخص انتلکتوئل نظیر ابراهیم پورداود، محمدعلی فروغی، رشید یاسمی، عباس اقبال، مشفق کاظمی، محمد قزوینی، محمدعلی جمال زاده، حسن تقی زاده، حسین نفیسی و... که بعدها هر یک در زمینه ای مشغول فعالیت شدند در سال های پایانی حکومت فرتوت قاجار در مطبوعاتشان دم از آزادی بیان و آزادی خواهی می زدند آنها در عین حال مدل حکومتی مورد نظرشان برای "ترقی" ایران را نیز تئوریزه می کردند.

علی رضا
۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۱۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر